HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ROOT – RECOVERY – UP ROM 820L

1. Root và recovery:
1.1. Chuẩn bị: load 5 file bên dưới
Trên điện thoại:
– Vào Setting ==> System ==> Applications tích chọn dòng Unknown Sources vào tiếp Developmentchọn USB Debugging
Trên máy tính:
– Cài Driver cho máy và khỏi động lại
1.2. Root máy: 
– Vào Folder A820LRoot chạy file run_me.bat…
Khi nào đt khởi động lại các bạn kiểm tra xem trong Menu có app SuperUser chưa…Nếu có là đã thành công
1.3. Recovery:
– Copy 2 file: 
recovery5820.img nằm trong folder A820L-recovery5.8.2.0 ==> recovery
A820L_Recovery 6011.zip
vào thư mục gốc của bộ nhớ điện thoại điện thoại (chọn turn on usb trong điện thoại và paste vào đó thôi)
1.3.1. cắm cáp vào PC và để chế độ USB Debugging
– Vào Folder A820L-recovery5.8.2.0 và chạy file Recovery.exe
Sau khi recovery thành công điện thoại sẽ vào chế độ recovery và có dòng chữ ClockworkMod Recovery 5.8.2.0
1.3.2. Chọn dòng: Install zip from sdcard=>choose zip from sdcard tìm đến file A820L_Recovery 6011.zip chọn install
1.3.3. Sau khi điện thoại báo complete thì back ra ngoài chọn advance=>reboot recovery…
Điện thoại sẽ root và trở lại recovery
1.3.4. Chọn dòng backup and restore ==> choose backup format ==>tar…
1.3.5. Back ra ngoài chọn dòng Backup để tạo folder Clockworkmod trong bộ nhớ máy
Sau khi backup thành công back ra ngoài chọn reboot system now.
Vậy là đã root và recovery xong rồi giờ tiến hành up rom
2. Up room:
– Sau khi đã backup rom thành công…reboot máy…
– Copy rom vào điện thoại theo đường dẫn sdcard ==>clockworkmod ==>backup
– Quay trở lại Recovery bằng cách: Tắt máy rồi bấm phím Volume –  Power…sau khi máy đã khởi động và vào Recovery như đã làm ở bước 3..
– Chọn 2 dòng có chữ wipe..xong vào advance chọn tiếp 2 dòng wipe…xong thì back ra
– Chọn dòng Backup and Restore chọn restore tìm tới file rom vừa copy vào và chọn restore
– Sau khi máy báo complete thì back ra ngoài chọn reboot system now
Lần đầu sau khi UP rom máy sẽ khởi động vào chậm hơn những lần sau
Nếu treo ở màn hình khởi động thì tháo pin ra lắp vào và khởi động lại